Artiklar om kondens & kondensskydd

Hur uppstår kondens ?

Kondens uppstår när varm fuktig luft träffar en tillräckligt kall yta. Luft kan v1d varje temperatur endast hålla kvar en viss maximal mängd vattenånga. Ju högre temperatur luften har desto mer vattenånga kan luften bära. Om nu varm ”omättad ” luft träffar en kall yta, och når den temperatur där luften blir mättad, den s.k. daggpunkten, måste luften släppa ifrån sig det vatten den inte kan bära. Kondens uppstår på ytan.

Läs mer

Skaderisker och reparationer

Både fiber och duk har ibland problem med att släppa fukt efter en tid samt mögel. Skador på fiber och duk kan repareras på byggplatsen med fullgott resultat med vårt Erfo Guard Sealer + AC. Med Erfo Guard kan man även öka kapaciteten genom att göra en behandling till – kan vara bra om förhållandena ändras i lokalen.

Absorbationsförmåga för olika kondensskydd

 Duk  Max 500 g/m² (Släpper in vatten vid åsar och reglar)
 Fiber  Max 300 g/m² (Släpper in vatten vid åsar och reglar, kräver taklutning)
 Erfo Guard  700 g/m² – 1000 g/m² utefter behandling och behov