Startsida

Skydd mot kondens och fuktskador

Droppar det från ert plåttak, skärmtak, lagerutrymmen eller djurstallar?
Har ni kondens eller fukt i ert skyddsrum, torkrum, tvättstuga och/eller källare?
Då har vi lösningen.
Utan ett bra kondenskydd kan det snabbt bli fuktskador. Vårt företag är ledande inom kondensskyddsbehandling med den nya generationens kondensmassa Erfo-Guard AC, för en effektiv och ekonomisk behandling mot kondens och fuktskador. Dessutom har vi över 35 års erfarenhet av behandlingar mot kondens och fuktskador.

Kontakta oss direkt, för en utvärdering av hur just era fastigheter kan behandlas och skyddas mot kondens och fuktskador.

Vad är A/C anticondens?

A/C anticondens är en brandresistent kondensskyddsmassa med i många avseenden unika egenskaper. Massan är en vidareutveckling av vår tidigare välkända kondensskyddsmassa, och ger ännu bättre skydd än tidigare mot kondens och fuktskador.

Eftersom A/C anticondens suger upp kondensen och låter den avdunsta snabbt så får man inte problem med avrinningar vid reglar, åsar eller dylikt, därför kan A/C anticondensbehandlad plåt läggas direkt på träreglar utan att man får problem med röta. Massan kan användas överallt där det finns problem med kondens. Det finns också en speciell massa med extra mögelskydd för utrymmen där det krävs, A/C-plus.

A/C anticondens är även mycket lämpligt till djurstallar, till skillnad mot andra kondensskydd som har en benägenhet att släppa av ammoniakångorna.

A/C anticondensmassa sprutas på med högtrycksspruta men kan också påföras med pensel. De flesta typer av tak och väggar kan behandlas. Ytor som är behandlade med ett gammalt kondensskydd kan nybehandlas efter avtvättning eller behandling med Erfo Guard Sealer.

Fördelar med A/C anticondens

Att använda A/C anticondensmassa är ekonomiskt eftersom det jämfört med andra kondensskydd krävs mindre mängd massa per kvadratmeter för samma eller bättre skydd.

Den är miljövänlig då den inte innehåller några farliga lösningsmedel.

Den är brandsäker enligt nya, hårt ställda krav för användning på till exempel offshore-installationer.

Var passar A/C anticoncens bäst?

A/C anticondens används som kondensskyddande beläggning framförallt i oisolerade byggnaders innertak och väggar i exempelvis:

 • Lagerlokaler
 • Källare
 • Tunnlar
 • Terminaler
 • Hangarer
 • Lantbruksbyggnader
 • Garage
 • Torkrum
 • Tvättstugor
 • Badrum
 • Kök
 • Båthallar
 • Fartyg
 • Järnvägsvagnar
 • Containers
 • Skärmtak
 • El-utrymmen
 • Bergrum
 • Ishallar
 • Ridhus
 • Tunnlar
 • Förstärkarstationer för bredband
 • På duk av olika typer

Anticondens är uppbyggd på ett helt annat sätt. Den har ett bindemedel samt pigment och diverse tillsatser. Men är uppbyggd runt en extender som med en speciell tillverkningsteknik får helt unika egenskaper. Denna extender som är en kombination av vulkanisk mineral genomgår en värmebehandling och expansion vid ca 1200C. Därvid blir produkten mycket porös samt får en volymvikt på endast ca 12 kg/m3. Anticondens består till ca 80 volym% av denna produkt.

Den stora volym som består av dels slutna, dels öppna celler samt en hög porighet ger en yta som är många tusen gånger större än den yta vi jämför med. Vi har i Anticondens en tredje dimension, ett cellsystem som vi behandlat med en vattenolöslig fungicide.

Användningsområde

Som kondensskydd har Anticondens i över 30 år bevisat att den är helt överlägsen andra produkter på marknaden. När det håller livslängd med bibehållen funktion, så har vi ingen motsvarighet.

Effekt mot kondens, se under Artiklar!

Ljuddämpande effekt

Den stora specifika ytan ger ljudabsorberande egenskaper så som i kombination med vibrationsdämpande förmåga ger en påtaglig bullerminskning i ett flertal lokaler. Vibrationer vid blåst, regn och hagel minskas dramatiskt.

Förlustfaktor: Vid 1,5 mm Anticondens applicerad på aluminiumplåt = 0,106.
(I praktiken, som om ljudkällan flyttas 100 meter bort)

Skydd mot fuktskador, mögel och röta

Anticondens har under många år visat sig ha en oväntat stor motståndskraft mot fuktskador som mögel/röta i alla dess former. Då ett mycket stort arbete lades ned på att finna de absolut bästa kombinationer av fungicide/bactericide var ett gott resultat att vänta. Men, både accelererande labförsök samt praktiska resultat har visat en resistens mot mögel/röta som överträffar alla förväntningar. Detta har sin förklaring i själva uppbyggnaden av Anticondens.

En vanlig färg eller en färg speciellt framtagen som mögel/rötskyddande har som innehåll:
Bindemedel: Att säkra vidhäftning mot underlaget samt att binda samman de komponenter som ingår.
Pigment: Att kunna tillverkas i olika kulörer.
Fyllmedel/Extender: Kombinationer av olika fyllmedel/extender för att ex. öka slitstyrka samt en ev. kostnadsbesparande funktion m.m.
Aktiv fungicide ev komination med en bactericide.

Diverse tillsatser.

Denna vanliga komposition fungerar i allmänhet bra, och andra mindre bra. Vi försätter att betrakta färgen som vad den är, en färg. Efter att den påförts och torkat har den bildat en film, en yta som innehåller en kombination av de ingående komponenterna som nämnts enligt ovan. Denna färgs yta innehåller alltså de aktiva mögelskyddande komponenterna väl bundna tillsammans med de övriga.

Alltså, verkande på en väl bestämd yta.

Brandskydd

Underhåller ej brand och avger inga brännbara gaser. Brandklassad enl. BR 4 klass 1.
Värmeisolering

Fyllnadsmedlen i Anticondens har mycket god isolerande effekt. Eftersom produkten har sitt största användningsområde som kondensskydd av plåttak är egenskapen särskilt värdefull under heta sommardagar. Anticondens används som skydd mot brännskador i viss industri.
Värmeledningsförmåga: 0,0735 kcal/m.h. C. (0,0850 W/m.K)
(Termisk isoleringsförmåga likvärdig med ren kork.)

Korrisionskydd

De isolerande och absorberande egenskaperna ger ett indirekt rostskydd. Vatten förhindras ligga kvar i droppform. Tack vare den stora specifika ytan avdunstar uppsamlat vatten mycket snabbt och är redo för ny kondens. Den underliggande ytan utsättes ej för långa korrosionsperioder.

Förklaringen på de unika egenskaperna hos Anticondens är den inre ytan som låter de aktiva mögelskyddnade komponenterna exponeras över en oerhört stor yta samt de fuktreducerande / isolerande egenskaperna hos Anticondens.
Denna effekt är förstärkt i vårt system för mögelsanering och har tilläget Anticondens Plus. Här ingår även mögeltvätt samt diverse sealers.