Tjänster

Kondensskyddsbehandling

Vi behandlar er byggnad med kondensskydd så ni slipper kondens och eventuella fuktskador. Vi utför även behandling av tidigare gammalt skydd som släppt fiber eller möglat.

Mögelsanering

Vid upptäckt av mögel i en byggnad rekommenderas det att vidta åtgärder omgående.
Vi utför mögelsanering och säkrar din byggnad från framtida kondens- och fuktskador.

Behovet av kondensskydd och ventilation

Det är i allmänhet omöjligt att konstruera en oisolerad byggnad så att kondensutfällning ej sker. Fuktig luft är lättare än torr luft vid samma temperatur, vilket medför, när taket av någon anledning kyls ned, att det uppstår kraftig kondensutfällning. En behandling med Erfo Guard tar effektivt hand om kondensen. Den kondens som fälls ut transporteras bort med lämplig ventilation och lokalen är säkrad från kondensskador och eventuella fuktskador.