Produkter

Erfo-Guard AC

A/C  anticondens är en brandresistent kondensskyddsmassa med i många avseenden unika egenskaper. Massan är en vidareutveckling av vår tidigare välkända kondensskyddsmassa, och ger ännu bättre skydd än tidigare.

AC antikondensmassa kan beläggas både före och efter monteringen av plåten, även tidigare behandlad plåt kan nybehandlas efter avtvättning av gammalt kondensskydd.

Ekonomisk mindre mängd massa per m² för samma eller bättre kondensskydd.

Miljövänlig massan innehåller inga farliga lösningsmedel.

Brandsäkerhet enligt nya hårt ställda krav för användning på t ex offshore-installationer.

Läs mer


Erfo Guard AC+

Produktbeskrivning

Armerad beläggningsmassa på copolymerbas med ett kombinat av Biocider. BioRid är en utveckling av tidigare produkter och tillverkas under samma patent.

Användningsområde

Mögel- och kondensskyddande beläggning avsedd för ytor utsatta för mögel och fuktangrepp.

Speciella egenskaper

– Mögel- och kondenshindrande
– Resistent mot brand och flamspridning
– Fullständigt diffusionsöppen
– Rörelseupptagande
– Vibrationsdämpande och värmeisolerande

Förbehandling

Angripna ytor tvättas med Erfo Guard Bio Wash, varefter underlaget grundas med Erfo Guard BioSeal. Rostande ytor missfärgar. Grunda med rostskyddsprimer.

Applicering

Standardkvalitet för lufttrycksspruta och penselkvalitet för airlesspruta och pengselstrykning.


Erfo Guard Sealer

Produktbeskrivning

BioSeal är baserad på en sampolymerdispersion av styrenacrylat. Den har mycket goda penetrerande egenskaper och hög verkningsgrad mot mikroorganismer.

Användningsområde

BioSeal används som grundning på svårt angripna ytor och på sugande underlag före behandling med Erfo Guard AC / AC+.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent från föroreningar typ sot, olja och fett. Smutsade och angripna ytor rengörs med Erfo Guard BioWash.

Applicering

Spruta, pensel eller roller.


Erfo Guard BioWash

Produktbeskrivning

BioWash är en mögelsaneringsvätska baserad på benzalkoniumklorid löst i vatten. Den utmärkes av låg giftighet samt kraftigt rengörande effekt.

Användningsområde

BioWash är verksam mot bakterier, fungi samt alger. Rekommenderas för behandling av målade ytor, puts, tegel, trä etc.
BioWash blandad med vatten 1:4 är även användbar till daglig sterilisering av ytor och utrustning.

Applicering

Standardkvalitet för lufttrycksspruta och penselkvalitet för airlesspruta och penselstrykning.