Kondens och Fuktskador

Skydd mot kondens och fuktskador

Har ni kondens eller fuktskador i ert badrum, kök eller källare?
Droppar det från ert plåttak, skärmtak, lagerutrymmen eller djurstallar?

Utan ett bra kondenskydd kan det snabbt bli allvarliga fuktskador. Vi har över 35-års erfarenhet av behandlingar mot kondens och fuktskador och är ledande inom kondensskyddsbehandling med den nya generationens kondensmassa Erfo-Guard AC.

Kontakta oss här för att skydda eller åtgärda era fastigheter mot kondens och fuktskador.

Om Fuktskador

Fukt i sig kan vara otrevligt men knappast skadligt, men fukt kan tyvärr utvecklas till fuktskador som rost och mögel. Fuktskador kan uppstå flera olika sätt. Kanske ett vattenrör spricker, fuktskyddet i badrummet är inte tillräckligt bra eller det regnar in genom taket. Förutom verkliga vattenskador kan man även drabbas av fuktskador som skapas av kondens.

Fuktskador kan drabba olika delar av huset, fukt i krypgrund, fukt i källaren, fukt i badrum, fukt i kök och fukt på vinden. Fuktskador kan även uppstå på grund av kondens eller vattenläckage i kök och badrum. Man kan upptäcka fuktskador på flera sätt, det luktar ofta unket, missfärgningar på golv och väggar eller genom läckage.

Om Kondens

Under 70-talets energikris började vi i Sverige isolera många byggnader för att spara energi. Man tog dock inte hänsyn till kondensproblemen som uppstår i slutna utrymmen. Kondens och fuktskador i villor och djurstallar har nu flera år senare börjat bli ett stort problem.

Kondens
Fuktskador från kondens

Kondens och Fuktskador i badrum

Är tätskiktet inte tillräckligt bra kan man få fuktskador i badrum. Fuktskador i badrummets golv, tak och väggar är då vanligt. Duschar du direkt på golvet idag är det viktigt att både golv och brunn är korrekt installerat för att förhindra fuktskador i badrummets golv. Du kan även få fuktskador i badrum av kondens som bildas vid dusch och bad. Kondens i badrum är inget man kommer ifrån och därför är det viktigt att man har korrekt kondenskydd och tätskikt.

Undvika fuktskador i badrummet

För att undvika fuktskador i badrummet är det viktigt att man bygger och renoverar badrummet efter Byggkeramikrådets branschregler för utförande av arbeten med vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.  

Fuktskador badrum
Fuktskador i badrum

Kondens eller Fuktskador i Kök

Fuktskador i kök är mycket vanligt då en stor andel av alla vattenskador i hus inträffar i just köket. Rör som läcker, diskmaskiner som går sönder, slangar och fästen som inte är ordentligt fastsatta, slabb och spill av vätskor på köksgolvet mm. Det bildas också mycket kondens i köket vid matlagning på spisen eller i ugnen.

Undvika fuktskador i kök

För att undvika fuktskador i kök så det är viktigt med bra ventilation och fuktskydd. Se till att han en fungerande fläkt ovanför spisen och se till att använda den när du lagar mat. För att se om diskmaskinen eller något rör läcker, som kan orsaka fuktskador i kök, är det bra att ha ett plastskydd under diskmaskinen.

Fuktskador kök
Fuktskador i kök
Fuktskador
Fuktskador Tak

Kondens och Fuktskador i lagerlokal

Kondens och fuktskador i lagerlokaler och lagerbyggnader är vanligt. Byggnader med tak men inga väggar som bensinmackar eller lager- och förvaringsplatser för byggmaterial är också hårt utsatta för kondens och fuktskador.

Förhinda fuktskador i lagerlokal

Fuktskador i lagerlokal och byggnader kan till stor del förhindras av ett bra kondenskydd.
Kondenstekniks kondensskyddsmassa är ett bra skydd mot fuktskador och kondens i lagerlokal.

Fuktskador och kondens i krypgrund

Fuktskador i krypgrund är rätt vanligt och kan uppstå när vatten och kondens kommer in i husets krypgrund. För att undvika kondens och fuktskador i krypgrund måste det vara god ventilation eller att man tätar krypgrunden och installerar avfuktare.

Kondens och Fuktskador på vinden

Kondens och fukt på vinden kan lätt orsaka fuktskador i form av mögel och röta. Det sätter sig i trä och isolering som finns på vinden. Fuktskador på vinden kan uppstå om det kommer in vatten eller för mycket fuktig luft som bildar kondens. Har du en lucka upp till vinden så se till att den är ordentligt tätad så inte fuktig luft tränger in från huset. Det kan också komma fukt utifrån in till vinden genom ett fönster eller ett tak som inte är tillräckligt tätat. Fuktskador på vinden kan uppstå för att ventilationen i huset är felaktig. Det gör att fukt tränger igenom upp och kondenserar på vinden.

Kondens och Fuktskador i källare

Kondens och fuktskador i källaren är något många husägare råkar ut för. Eftersom källaren ligger under jord så finns det alltid fukt utanför gärna vill tränga igenom. Fuktskador i källare kan exemplevis orsakas av regnvatten eller högt grundvatten som inte dunstar bort eller dräneras ordentligt eller fuktig luft som tränger sig in och bildra kondens i källaren. En källare luktar ofta som en källare just på grund av att det finns kondens vilket i sin tur orsakar fuktskador i källare, ofta i form av mögel.

Undvika fuktskador i källare

För att slippa fuktskador i källare, se till at ha en bra ventilation och fukt- och kondensskydda väggar och golv. Se till att inga träreglar kommer i kontakt med fuktiga ytor. Försök ha en jämn och bra temperatur i källaren, varken för varmt eller för kallt. Har du tvättmaskin och torktumlare så se till kondensen från tumlaren tas om hand på ett riktigt sätt.

Fuktskador Källare
Fuktskador i källare

Mögel

Som många känner till så trivs mögel utmärkt i varma fuktiga utrymmen. Finns det kondens så är det bra odlingsplatser för mögelsporer. Mögel är att ett samlingsnamn för mikrobiologiska svampar och de sprids genom sporer. Vissa mögelsorter är giftiga och farliga för både människor och djur. Det finns rapporter om mögelskadade hus där hela familjer insjuknat.
En fuktskada som orsakar mögel kan alltså ställa till med en hel del problem både för hälsan och huset.

Förhindra och åtgärda fuktskador

För att förhindra att fuktskador uppstår i form av kondens kan Kondensteknik behandla byggnaden med kondensskyddsmassa. En behandling med Erfo Guard tar effektivt hand om kondenssituationen. Den kondens som fälls ut transporteras bort med lämplig ventilation och lokalen är säkrad från kondensskador. Kondensteknik kan hjälpa till med mögelsanering och sedan behandla Erfo Guard.

Skydd mot fuktskador
Skydd mot kondens

Mer om kondens här