Erfo Guard AC

A/C  anticondens  är en brandresistent kondensskyddsmassa med i många avseenden unika egenskaper. Massan är en vidareutveckling av vår tidigare välkända kondensskyddsmassa, och ger ännu bättre kondensskydd än tidigare.

AC antikondensmassa kan beläggas både före och efter monteringen av plåten, även tidigare behandlad plåt kan nybehandlas efter avtvättning av gammalt kondensskydd.

Ekonomisk mindre mängd massa per m² för samma eller bättre kondensskydd.

Miljövänlig massan innehåller inga farliga lösningsmedel.

Brandsäkerhet enligt nya hårt ställda krav för användning på t ex offshore-installationer.

Användningsområde

Som kondensskydd har Erfo Guard AC i över 25 år bevisat att den är helt överlägsen andra produkter på marknaden. När det gäller livslängd med bibehållen funktion, så har vi ingen motsvarighet. Fartyg och järnvägsvagnar, liksom off-shore applikationer är områden vi finns på men kan bli bättre.

Ljuddämpande effekt

Den stora specifika ytan ger ljudabsorberande egenskaper som i kombination med vibrationsdämpande förmåga ger en påtaglig bullerminskning i ett flertal lokaler. Vibrationer vid blåst, regn och hagel minskar dramatiskt.
Förlustfaktor: Vid 1,5 mm Erfo Guard AC applicerad på aluminiumplåt = 0,106 (I praktiken som om ljudkällan flyttas 100 meter bort).

Brandskydd

Underhåller ej brand och avger inga brännbara gaser. Brandklassad enl. BR 4 klass 1.

Värmeisolering

Fyllnadsmedlen i Erfo Guard AC har mycket god isolerande effekt. Eftersom produkten har sitt största användningsområden som kondensskydd av plåttak är egenskapen särskilt värdefull under heta sommardagar. Erfo Guard AC används som skydd mot brännskador i viss industri.
Värmeledningsförmåga: 0,0735 kcal/m.h.˚C. (0,0850 W/m.K)
(Termisk isoleringsförmåga likvärdig med ren kork).

Korrosionsskydd

De isolerade och absorberande egenskaperna ger ett indirekt rostskydd. Vatten förhindras ligga kvar i droppform.
Tack vare den stora specifika ytan avdunstar uppsamlat vatten mycket snabbt. Den underliggande ytan utsättes ej för långa korrosionsperioder.

Tillbaka till produkter