Tjänster

Kondensskyddsbehandling

Behandling av tidigare gammalt skydd som släppt fiber eller möglat.
Mögelsanering / skydd.

Behovet av kondensskydd och ventilation

Det är i allmänhet omöjligt att konstruera en oisolerad byggnad så att kondensutfällning ej sker. Fuktig luft är lättare än torr luft vid samma temperatur, vilket medför, när taket av någon anledning kyls ned, uppstår det en kraftig kondensutfällning. En behandling med Erfo Guard tar effektivt hand om kondenssituationen. Den kondens som fälls ut transporteras bort med lämplig ventilation och lokalen är säkrad från kondensskador.